weekly classes


of Smiltys
Filippo Bussu e SMILTYS
CHARLESTON - CHARLESTON 1
MAMADANSE
Corso Arimondi 6 - Torino
monday time 20:10

prices
SMILTYS
CHARLESTON - CHARLESTON 4
MAMADANSE
Corso Arimondi 6 - Torino
thursday time 20:30

prices
Martyna Lorenzo e SMILTYS
LINDY HOP - LIVELLO 4
BUSSOLA 33
via Modena 62 - Torino
tuesday time 21:20

prices
Giulia Cicerale e SMILTYS
LINDY HOP - LIVELLO 4
TEATRO NUOVO TORINO
Corso Massimo D Azeglio 17 - Torino
wednesday time 19:30

prices
Martyna Lorenzo e SMILTYS
LINDY HOP - LIVELLO 3
MAMADANSE
Corso Arimondi 6 - Torino
thursday time 21:40

prices

join the newsletter